Energioptimering

Hos Enitek har vi mange års erfaring med, at energibesparelser og øget komfort er to sider af samme sag. Jo mere optimalt et teknisk anlæg kører, des bedre er komforten i bygningen og des lavere er energiforbruget.

Hvad, der er optimalt, er imidlertid forskelligt fra sag til sag. Der er for eksempel stor forskel på behovet i en mindre kontorbygning og på en stor folkeskole. Udgangspunktet for enhver energioptimering er derfor at afdække din organisations unikke behov.

Når det er på plads, skræddersyr vi anlægget til at sikre energibesparelser og bedre komfort, netop som I vil have det.

Uanset hvilken størrelse eller type af bygning, vi arbejder i, er rentable investeringer nøgleordet for Eniteks arbejde med energioptimering. Selv i allerede energioptimerede bygninger er der ganske ofte mulighed for at skrue energiforbruget endnu længere ned og samtidig øge komfortniveauet, uden at det kræver uoverskuelige investeringer.

Du er altid velkommen til at kontakte os for at høre mere om mulighederne i din bygning [LINK TIL KONTAKTSIDE].

Kundecase: Københavns svømmehaller

Enitek har i samarbejde med Teknologisk Institut og Københavns Ejendomme renoveret en række københavnske svømmehaller. Vi har udskiftet og renoveret styringen på de mange ventilationsanlæg, der sikrer det rette indeklima i hallerne. Det har både forbedret komforten og sikret betydelige energibesparelser.

Alene i Københavns ældste svømmehal, Øbro Badet på Østerbro, sparer energioptimeringen årligt borgerne for knap en million kroner i energiudgifter. Løsningerne har alle en tilbagebetalingstid på under syv år.

Kundecase: Danske Regioner

Enitek har gennemført energioptimering af en række kontorer i Danske Regioners store administrationsbygning på Østerbro i København. Energirenoveringen omfatter etablering af bevægelsesmeldere, der frigiver varme, køl, ventilation og lys i de enkelte kontorer.

Varme-, køle-, ventilations- og belysningsanlæggene er samlet i en fælles CTS-løsning, der giver adgang til at overvåge og styre forbrug og tilstand helt ned til det enkelte kontor.

Data fra Danske Regioners anlæg er hostet på Eniteks servere, der giver driftspersonalet fjernadgang til anlæggene.

Energirenoveringen har givet en samlet besparelse på 25 procent i forhold til det tidligere forbrug.