ISO Certificering

Enitek A/S er certificeret I henhold til DS/EN ISO 9001:2015

– Vi lægger stor vægt på kvalitet og kundetilfredshed så derfor er vores kvalitetssystem i december 2017 blevet certificeret af Kiwa Inspectra A/S.

Enitek arbejder målrettet for at bevare og udbygge vores gode markedsposition inden for nichebranchen med bygningsautomatik, CTS, BMS, IBI, lysstyring herunder DALI og energioptimering, hvor der lægges høj vægt på kvalitet, samarbejde, leveringssikkerhed og forståelse for den enkelte virksomheds behov. Vores væsentligste interessenter er kunder, medarbejdere, leverandører, underentreprenører, lovgivere/myndigheder, Konkurrenter, Banken og forsikringsselskabet.

Kvalitetsstyringssystemet er udformet på baggrund af standardens krav samt vores interessentanalyse og risikovurdering. Systemet består af denne indledning samt en række procedurer og registreringer. Kvalitetsledelsessystemet dækker adressen og evt. screening/projektering/montage etc. hos kunderne. Alle medarbejdere er forpligtet til at efterleve de relevante procedurer.

Vores kvalitetsledelsessystem overholder ISO 9001:2015 standardens krav. Vi anvender dog ikke afsnit 8.3, da vi ikke beskæftiger os med udvikling og konstruktion.

Vi er certificeret af Inspecta.