Serviceaftaler

Serviceaftaler

En serviceaftale med Enitek sikrer dig, at dine tekniske anlæg vedvarende kører optimalt. Skemalagte servicebesøg understøtter det lavest mulige energiforbrug i anlæggene og sikrer samtidig et højt komfortniveau for brugerne af bygningen.

En serviceaftale indebærer typisk et besøg fra vores kompetente tekniske personale en til to gange årligt og består i eftersyn og forebyggende vedligehold.

Hver gang vi har været på besøg, udfylder vi en servicerapport med vigtige informationer om anlæggets tilstand. Rapporten beskriver også de tiltag, vi løbende gør for at sikre høj driftssikkerhed og kvalitet i dine tekniske anlæg.

Københavns Ejendomme, Trelleborg og DEAS er blandt de kunder, der benytter sig af faste serviceaftaler med Enitek.

Aftalen bliver tilpasset dine konkrete behov og kan for eksempel bestå i et hovedeftersyn med efterfølgende tjekeftersyn. Enitek tilbyder desuden hotlineservice og 24 timers nødtilkald.

Endelig har du mulighed for at lade Eniteks Serverline-service varetage opsamlingen af data fra din organisations tekniske anlæg. Via login på Enitek.dk får du fjernadgang til anlæggene og kan styre og overvåge dem uden selv at skulle etablere dyre og vedligeholdelseskrævende serverløsninger.